წარმატებით ჩატარდა IFRS-სა და საგადასახადო სხვაობების ანალიზის ტრენიგიFinancial Experts Corporation დიდ მადლობას უხდის  ebit ჯგუფს და ტრენინგის თითოეულ მონაწილეს :)