მიმართულებები:

ბათუმი

თბილისი

ბიზნეს სერვისების აუთსორსი

გთავაზობთ შიდა აუდიტის სრულ აუთსორსინგს ან თანამშრომლობას პროგრამის და რეპორტინგის შემუშავების ნაწილში თქვენს შიდა რესურსებთან ერთად. შიდა აუდიტი ეხმარება ორგანიზაციებს გაზარდონ საქმიანობის ეფექტურობა და ხარისხი.

მომსახურების მნიშნველოვანი ნაწილია:

  • კომპანიის შიდა საბუღალტრო სისტემის მუდმივი მონიტორინგი
  • ყოველთვიური და წლიური დეკლარაციების დადასტურება
  • კონსულტაციები კომპანიის მენეჯმენტთან რათა შიდა აღრიცხვის სისტემა შეესაბამებოდეს მარეგულირებელ ორგანოთა მოთხოვნებს

კონტაქტი