მიმართულებები:

ბათუმი

თბილისი

კორპორაცია

კომპანია Financial Experts Corporation 2011 წლის იანვარიდან ფუნქციონირებს ბაზარზე.

13 წელიწადი

კომპანია FEC 2011 წლის 27 იანვრიდან ფუნქციონირებს ბაზარზე. წარმოადგენს ბუღალტრული და აუდიტორული მომსახურების სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ მომწოდებელს საქართველოში. რეგისტრირებულია აუდიტორული კომპანიების სახელმწიფო რეესტრში — სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-F-758026. კორპორაცია FEC საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრია.

დაზღვევა

FINANCIAL EXPERTS CORPORATION-ის პროფესიული რისკები უსაფრთხოებისა და დაცულობის მაღალი სტანდარტის დანერგვის მიზნით დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი”-ში 10 000 000 ლარით

აკადემია

ტრენინგ ცენტრი "ფინანსური აკადემია" დაარსდა აუდიტორული და საბუღალტრო კომპანია FINANCIAL EXPERTS CORPORATION-ის მიერ 2015 წელს. ფინანსური აკადემია გთავაზობთ ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების, საგადასახადო კოდექსის ძირითადი საკითხების და კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა Oris-ის შესწავლას. სტაჟირებისას მიმდინარეობს რეალური ქეისების განხილვა.

200+

კმაყოფილი კლიენტი

10 000 000

ლარით — კომპანიის დაზღვევა

ტოპ-5

საქართველოს ბიზნეს რეიტინგებში