მიმართულებები:

ბათუმი

თბილისი

საგადასახადო მომსახურება

ახალი ბიზნესის დაწყება ან/და ამასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის წარმართვა ყოველთვის წარმოშობს საგადასახადო შესაბამისობის საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამის

გთავაზობთ საგადასახადო კანონმდებლობას:

  • მიმდინარე კონსულტაციას
  • ერთჯერადი კონსულტაციას
  • საგადასახადო დაგეგმვას
  • წინასწარი გადაწყვეტილებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას

საგადასახადო დავები

FINANCIAL EXPERTS CORPORATION-ის გუნდი გთავაზობთ თქვენი ინტერესების დაცვას საგადასახადო ორგანოების წინაშე, საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციას და სადაო საკითხების განხილვას. ასევე ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, წარმომადგენლობას გაგიწევთ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს.

კონტაქტი